Hans Kocks

  • Sport en sportiviteit is voor mij belangrijk. Ik was een talentvolle jeugdvoetballer en moest helaas stoppen met voetbal vanwege een knieblessure, na een ongeval op 16 jarige leeftijd. Het volgen van de opleiding leraar lichamelijke opvoeding moest ik hierdoor opzij zetten met als alternatief het volgen van de opleiding fysiotherapie met als doel mensen optimaal hun (sport)aktiviteit te kunnen laten verrichten. Tijdens de opleiding Fysiotherapie heb ik modules sportfysiotherapie gedaan. Mijn scriptieonderwerp was “blessureincidentie bij 15-16 jarigen”. Hiervoor heb ik 5 voetbalverenigingen voorzien van adviezen om de incidenten te reduceren. Voor het maken van deze scriptie werd ik begeleid door Han Inklaar, toenmalig sportarts bij de KNVB.
  • In 1987 ben ik afgestudeerd. Omdat het toen in Nederland niet mogelijk was een baan te vinden als fysiotherapeut heb ik 10 jaren in Duitsland gewerkt en gewoond. In 1997 ben ik teruggekeerd naar Nederland.

Gedurende mijn carrière heb ik:
• Vele cursussen gevolgd betreffende manuele therapie methodes, sportfysiotherapie, chronisch pijnmanagement en actief stabiliteitsverbeterende oefentherapie.
• Ervaringen opgedaan als:
– Behandelaar van diverse top- en talentsporters;
– Staflid van teams deelnemend aan de Olympische Spelen, Wereld-,  Europese en Nationale Kampioenschappen;
– Stagebegeleider van studenten manuele therapie;
– Lid van samenwerkingsverbanden binnen gezondheidscentra

Voor meer informatie over mijn loopbaan